Parex – Nabavite rezervne dijelove po nižoj cijeni i zaradite prodavajući ih!

PareX

SMIT d.o.o.  kao  ovlašteni  partner  predstavlja  i  implementira  PareX  platformu  rezervnih dijelova na području Republike Hrvatske. PareX je platforma za razmjenu rezervnih dijelova nastala u Nizozemskoj kao riješenje problema rastuće zalihe rezervnih dijelova ovlaštenih koncesionara vozila, koja  omogućuje da  koncesionari  istovremeno  ponude  svoje  rezervne  dijelove  (prvenstveno  mrtve i spavajuće zalihe po promotivnoj cijeni) i kupuju dijelove od drugih koncesionara – također po nižoj cijeni.

Razmjena dijelova smanjuje gomilanje zalihe, osigurava povrat dijela uloženih sredstava i omogućuje nabavu dijelova po znatno nižoj cijeni.

Trenutno 11 ovlaštenih Renault koncesionara sudjeluje u PareX razmjeni unutar teritorija Hrvatske. No PareX nije isključivo vezan uz Renault niti uz područje Republike Hrvatske. Koristi se u više od 40 zemalja svijeta i u 23 branda proizvođača vozila. Velika pokrivenost omogućuje naručivanje rezervnih dijelova iz većine zemalja Europske unije ali i ponudu dijelova svim koncesionarima u Uniji.

PareX funkcionira kao virtualno skladište gdje se na jednom mjestu nalazi ukupna ponuda rezervnih dijelova  svih  koncesionara  koji  sudjeluju  u  PareX  razmjeni.  Podaci  o  dostupnim  dijelovima  i raspoloživim  količinama  mogu  se  kreirati  ručno  ili  u  DMS  sustavu  i  učitavati  automatski  na  razini svakog dana. Ovakva povezanost u potpunosti Vas oslobađa obaveze ažuriranja stanja Vaših zaliha i osigurava uvijek ažurne podatke o zalihi.

Najveća  iskoristivost  PareX-a  postiže  se  uključivanjem  maksimalnog  broja  koncesionara  u  razmjenu čime  se  postiže  najveći  mogući  broj  dostupnih  rezervnih  dijelova  kao  i  najveći  mogući  broj potencijalnih kupaca dijelova.

Comments are closed.