PANTHEON Farming

Cjelokupno informacijsko rješenje za farme od brojenja teladi do FADN izvještaja

Pantheon Farming

Što je PANTHEON Farming?

Cjelokupno informacijsko rješenje za farme. Poslovni informacijski sistem namijenjen da podrži sve poslovne procese na farmi. Rješenja su prilagođena potrebama korisnika i omogućavaju optimizaciju poslovanja na svakoj farmi, bez obzira na njenu veličinu ili djelatnost.

Uvođenje informacijskog sistema PANTHEON FA na farmi ima ključne prednosti:

 • cjelokupna programska oprema (FADN, računovodstvo, evidencija za ratarstvo, itd.)
 • potpuno lokaliziran poljoprivredni program (jezički i zakonodavno)
 • sredstvo za analizu farme (analiza izdavanja/prijema po životinji, parcela, grupe životinja itd.)
 • omogućeno elektronsko izvještavanje (FADN izvještaj, porezne evidencije, itd.)
 • efikasnije korištenje vremena i resursa – smanjenje ugljen-dioksida, pomaže u zaštiti životne sredine

Program vam pomaže u vođenju evidencije i omogućava brži i lakši odziv na svakodnevne događaje. Najvažnije je to da ne morate više koristiti papir da biste vodili evidencije, dnevnike…

PANTHEON FA omogućava:

 • vođenje računovodstva farme (u kombinaciji sa našom SE, ME licencom)
 • vođenje evidencije za ratarstvo
 • praćenje veterinarskog stanja životinja
 • praćenje poljoprivrednih poslova
 • vođenje dnevnika mužnje
 • praćenje upotrebe vještačkih đubriva i pesticida u poljoprivredi
 • pripremu FADN izvještaja
 • pripremu PDV izvještaja

Brošuru preuzmite ovdje

 Razmišljamo kao Vi

Život na farmi je povezan sa zadacima u štali i na polju, a ne sa radom u kancelariji. Potrebne su vam informacije o broju junadi i količini gnojiva a ne sedmeroznamenkasti računovodstveni konto. Prilikom pravljenja PANTHEON Farming postavili smo neke veoma drugačije zahtjeve. Mora raditi i na mobilnom telefonu, i da ga imate (skoro) uvijek sa sobom. Mora raditi u područjima bez signala. Ukoliko je životinja bolesna, izaberemo ili upišemo njen registarski broj i program automatski izradi zapisnik o uzgoju. Podaci se unose u prilagođenom obrascu, a ne u nešto što je bilo prvobitno namijenjeno za blagajničko poslovanje.

Pantheon Farming

Surađujte sa Vašim knjigovodstvom

Podaci koji su unijeti u PANTHEON FA, automatski se prenose u robno materijalno knjigovodstvo, a odatle u financije, što omogućava praćenje vaše farme iz poslovne perspektive. Vaši podaci će se preko predefiniranih matrica knjiženja pretvoriti u vrijednosti na odgovarajućim kontima. Odatle će FADN izvještavanje biti jednostavnije, brže i jeftinije zahvaljujući elektronskoj razmjeni podataka.

PANTHEON FA je dio obitelji poslovne programske opreme PANTHEON, koji cjelokupno pokriva sve aspekte poslovanja. Ukoliko imate veliku farmu, vašoj računovodstvenoj službi odgovara verzija programa PANTHEON SE. Ako je vaša farma mala i imate nezavisnog računovođu, koji koristi PANTHEON ME (posebno pogodan za računovodstvene servise), podatke možete da razmjenjujete preko interneta, kao da se nalaze u susjednoj kancelariji. Ukoliko dokumente skenirate, neće biti potrebno da ih nosite ili šaljete računovođi, jer oboje imate pristup digitalnoj arhivi.

Vaš račun za silažu neće biti zagubljen, ne morate da ga unosite ili šaljete putem pošte, a računovođa će ga brže i jeftinije proknjižiti.

Comments are closed.