EU strukturni fondovi

Sadržaj ove web objave  isključiva je odgovornost tvrtke  SMIT d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Na dan 10.02.2021. godine tvrtka SMIT d.o.o.  završila je s provedbom projekta: „Poboljšanje poslovnih procesa tvrtke Smit d.o.o. ulaganjem u IKT tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Specifični cilj projekta:

  • Povećanje konkurentnosti društva SMIT d.o.o. ulaganjem u IKT tehnologije

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta : „Poboljšanje poslovnih procesa tvrtke Smit d.o.o. ulaganjem u IKT tehnologije“
  • Trajanje: 15 mjeseci – 10.11.2019. – 10.02.2021.
  • Ukupna vrijednost projekta: 796.386,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 459.458,30 kuna
  • Korisnik: SMIT d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Unaprijeđenje poslovnih procesa
  • Povećani prihod od prodaje
  • Porast zapošljavanja

Kontakt osoba: Mario Sić

Tel: +385 43221500

Email: marios@sm-it.hr

Web: www.sm-it.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr