PANTHEON Farming

Pantheon Farming

Cjelokupno informacijsko rješenje za farme od brojenja teladi do FADN izvještaja Što je PANTHEON Farming? Cjelokupno informacijsko rješenje za farme. Poslovni informacijski sistem namijenjen da podrži sve poslovne procese na farmi. Rješenja su prilagođena potrebama korisnika i omogućavaju optimizaciju poslovanja na svakoj farmi, bez obzira na njenu veličinu ili djelatnost. Uvođenje informacijskog sistema PANTHEON FA Opširnije…